Traumer og intensjonsmetoden IoPT


Bli deg selv – og verden forandrer seg

For meg oppleves livet litt som flo og fjære; i blant mister jeg meg selv i stress, usikkerhet eller bekymring, men henter meg inn igjen ved å tilbringe litt tid alene, eller kanskje sammen med en god venn. Siden – i livets skiftninger, går jeg vill igjen. Når noe føles ekstra vanskelig bruker jeg gjerne Intensjonsmetoden. Og når jeg finner tilbake til meg selv, føler jeg meg litt rikere, litt friere, litt mindre ensom eller litt mer hel.Traume betyr skade. Psykotraumer oppstår når vi opplever noe som overvelder oss i den grad at vi må undertrykke og fortrenge deler av – eller hele opplevelsen. Det påvirker følelsene, tankene, persepsjonen og hukommelsen vår. De fortrengte delene blir «erstattet» med overlevelsesstrategier.
Å leve med psykiske og emosjonelles skader, er så vanlig at de fleste av oss oppfatter det som normalt, men vi kan alle gjenkjenne symtomene: stress, uro, angst, ensomhet, overfølsomhet, tanker som går i ring, utmattelse, depresjon oa, er gjerne tegn på skjulte psykotraumer.

Vi deler psykotraumer inn i to hovedkategorier:
– plutselige hendelser hvor man føler seg truet på livet (eks bilulykke) og
– gjentagette situasjoner som medfører en følelse av hjelpeløshet/maktesløshet, f.eks under oppveksten.
Tidlige barndomtraumer kan være vanskelig å identifisere fordi vi ofte ikke husker dem. Jo mer overveldende eller forvirrende oppvekstvilkårene var, jo større del av oss selv har vi vært nødt til å undertrykke og glemme. Disse glemte traumedelene er fryst fast og forlatt i underbevisstheten og de lider fremdeles. De er alltid i beredskap og deres angst, forvirring og smerte påvirker oss. Det kan føre til fysiske plager og er ofte den virkelige årsaken bak fysisk sykdom.

Overlevelsesstartegiene beskytter oss ved å hindre kontakt med smerten, men hindrer også kontakt med vårt autentiske jeg.  Intensjonsmetoden handler om å komme i kontakt med hvem du er og hva du ønsker. Den bidrar til synliggjøring og helbredelse av glemte og ubevisste traumedeler, identifisering av overlevelsesstrategier og å styrke det sunne «jeget», slik at du gradvis kan bli mer ´deg selv´.Metoden er unik ved at den strekker seg bak symptomer som uro, angst, sinne, depresjon og fysisk sykdom, og viser deg den opprinnelige årsaken til det du strever med. 

.

IoPT (Identitetsorientert psykotraume-terapi) er blitt kalt motorveien til sjelen. Metoden er en fasinerende og spennede tilnærming til indre arbeid og består i å formulere en intensjon, og en påfølgende resonansprosess der årsaken til problemene blir avdekket. Både metoden og teorigrunnlaget er utviklet av professor i psykologi Franz Ruppert, som er en pioner innenfor traumeteori og -terapi.


Intensjonsmetoden kan kombineres med samtale. I forbindelse med praksis som Gestalt- og IoPTstudent, har jeg kuttet prisene mine til nesten det halve, og tilbyr en pakke på 6 timer til 3000,-kr. Intensjonsprosessen tar ca halvannen time og du kan velge å benytte 2 av konsultasjonene til intensjonsarbeid.

Om du er nysgjerrig, kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale: devanilaya@gmail.com

.

Mer om meg, og hvordan jeg arbeider

Om Kjærlighet og Sannhet

Personvern (GDPR)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail