Samtaleterapi


Menneskelig vekst

Menneskelig vekst skjer i motbakkene. Det skjer når livet tar oss ut av komfortsonen og konfronterer oss med noe som er uferdig.

Det er imidlertid ikke lidelse i seg selv som bringer vekst. Lidelse bringer bare en mulighet som du kan velge å ta i mot – eller avvise på nytt. 

Nøkkelen til vekst handler om å møte de fattige delene i oss selv – uroen, angsten, smerten eller sinnet – med vennlighet i stedet for avvisnig. En viktig og gjentagende del av arbeidet dreier seg derfor om å kultivere indre vennlighet. Men hvordan gjør vi det?

Våre fattige deler lider fordi de er skadet og skjøvet ut av bevisstheten. De befinner seg utenfor vår kapasitet. Derfor trenger vi støtte, veiledning og ny innsikt for å kunne møte dem på en konstruktiv måte.

Psykens utvikling starter ved unnfangelsen og fortsetter gjennom hele livet. Den er summen av alle våre erfaringer. Dens funksjon er å skape en meningsfull forbindelse mellom vår indre og ytre verden slik at vi kan respondere mest mulig hensiktsmessig på det livet gir oss.

Vår måte å møte verden på er altså et resultat av vår historie.
Vår måte å møte verden på er også bestemmende for vår fremtid.

De strategiene som hjalp deg å fungere i din familie da du var liten og avhengig, er antageligvis ikke lenger hensiktsmessig. Tvert i mot er det stor sjanse for at dine gamle mønstre bringer deg inn i en spiral av gjentagelse og mulig retraumatisering.

Reell endring skjer når du møter din egen historie med innlevelse og medfølelse.

For at det skal skje må du forstå hvor du kommer fra.

Våre samtaler vil handle om å undersøke hvordan det er å være deg og ha det slik som du har det. Erkjennelser og svar får vokse innenfra slik at du kan gjenfinne din egen sannhet om hvem du er.

.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail