Selvfølelse


Selvfølelse

Er du perfeksjonistisk eller selvkritisk?
Er skam eller skyld velkjente følelser for deg?
Prioriterer du andres behov før dine egne?

Mange av oss har et indre klima der vi er unødig strenge og uvennlige mot oss selv. Det kan låse oss fast i repeterende mønstre med smerte, selvbebreidelse og indre uro.
Det er alltid grunner til at tingene er som de er, og selvbebreidelse er sjelden hjelpsomt. Ved å lage intensjonssetninger rundt disse temaene kan du øke din bevissthet rundt hvordan du faktisk behandler deg selv, undersøke opprinnelsen til hvorfor du er streng mot deg selv, og begynne å løsne knuten. Ved å oppdage hvordan og hvorfor det oppsto kan du sette deg selv fri.

 

Halv pris våren 2020

 

 

 

 

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail