Mindfullness-gruppe


Mindfullness-gruppe

Vi utvikler oss som mennesker hele livet, men fokuset for utvikling kan forandre seg.  Fra å være problemorientert, blir vi etter hvert kanskje mer opptatt av inspirasjon, mening og næring. Å delta i en utviklingsgruppe kan være en inspirerende støtte, fordi bevissthetsfeltet gjerne er mer autentisk, aksepterende og våkent enn i andre sosiale sammenhenger.

Mindfullness er både et verktøy og mål for indre utvikling.  Gjennom øvelser, meditasjon og ulike former for inquiry, trener vi på å forbli nærværende og bevisst i ulike situasjoner. Intensjonen med arbeidet er gradvis å kunne respondere mer våkent og levende på livet, slik det øyeblikk for øyeblikk kommer til oss. I gruppen søker vi å skape et vennlig rom, der det er trygt å være autentisk og menneskelig både med våre begrensninger og kvaliteter.

 

Som barn er vi avhengig av våre omsorgspersoner, og tilpasning til omgivelsene er en medfødt overlevelsesstrategi. Den forblir en del av vår sosiale intelligens livet gjennom.  Denne tilpasningen har imidlertid noen omkostninger, fordi det krever at vi undertrykker våre impulser. Som voksne innebærer det også at vi mister oss selv til konsepter, moral og ideologier eller til andre mennesker.

Når vi kommer under press, øker friksjonen mellom våre idealer og de følelsesmessige omkostningene. Når det blir for smertefullt, og tvinges vi til å vende blikket innover. Det er i denne fasen mange søker terapi eller veiledning.

Noen er fornøyd når det emosjonelle presset letter igjen og avslutter terapien. Andre velger å fortsette og utforske mulighetene. Denne gruppen er for mennesker som ikke ser på selvutvikling som et nødvendig onde, men som en kilde til inspirasjon, mening og næring.   Mindfullness handler om å være våkent til stede med deg selv og omgivelsene. Vi øver oss i å være et vitne, og observere det som skjer, uten å bli revet av gårde på autopilot. Økt bevissthet påvirker også valgene våre, fordi vi oppdager stadig fler og mer nyanserte handlingsalternativ.

Gruppen er lukket, men du kan melde interesse ved å send en mail til erlingmt@gmail.com. Vi møtes en tirsdag i måneden. Får du plass, er første møte gratis og uforpliktende. Velger du å fortsette, forplikter du deg for et semester av gangen.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail