Gestaltterapi


 

Hva hindrer oss egentlig i å ha det godt? Temaene våre er forskjellig, men når vi undersøker dem, er de som regel preget av en eller annen form for indre eller ytre konflikt. Mange av oss har, uten å være klar over det, et indre klima der vi er unødig strenge og uvennlige mot oss selv. Det kan skape mye indre uro.

I min forståelse, handler både terapi og personlig vekst ofte om å få hjelp til å spenne av og bli mer vennlig mot oss selv, slik at nye muligheter kan vokse frem.

 

Hva er Gestaltterapi?

Metode: Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi som bygger på eksistensialisme, fenomenologi og (faktisk) Zen buddhisme, og tar utgangspunkt i at nøkkelen til et godt liv er å finne inni oss. Terapirommet er et laboratorium der vi gjennom samtale og eksperimenter, søker å gjøre nye erfaringer rundt viktige livs-temaer.

Trygghet:  Vi søker gjerne terapi når vi opplever noe som vanskelig eller smertefullt, og jeg er opptatt av å skape et trygt, vennlig og ikke-dømmende arbeidsklima. Terapi kan utfordre oss, men det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Relasjon:  Hvem vi er, og hvordan vi har det, blir gjerne tydeligere i møtet med andre mennesker. Dette gjelder også i møtet mellom terapeut og klient, og under samtalene undersøker vi det. Økt oppmerksomhet og várhet på det som skjer her og nå, kan føre til nye erkjennelser og dermed endring.

Endring og utvikling:  Når vi er ubevisst handler vi på autopilot. Økt bevissthet gir nye valgmuligheter og er derfor både mål og middel for vekst og utvikling. Økt bevissthet skjer når vi våger å forholde oss til noe vi kanskje helst vil være fri fra, samtidig som vi spenner av. Det er ofte vanskelig uten støtte fra noen med erfaring.

Gestalt er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, coaching og veiledning. I tillegge har Gestalt som metode fått en solid forankring innenfor næringslivet både i privat og offentlig sektor – både innenfor kommunikasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, HMS og i alle former for opplæring.

 

Mer om Gestalt-terapi

 

Om meg: Jeg er utdannet barnevernspedagog med arbeidsbakgrunn i voksenpsykiatrien, barne- og ungdomspsykiatrien og rusmiddelomsorgen. Jeg har i mange år vært opptatt av mindfullness og meditasjon og siden 2012 har jeg tatt i mot mennesker til individuell psykoterapi. For tiden er jeg student ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI). 
Mer om meg, og hvordan jeg arbeider
.
Sjekk evt Gestalt for Livet på FB for arbeid i gruppe.


Tilbud: 
I forbindelse med min praksisperiode på NGI tilbyr jeg rimelige pakker på 6 timer for klienter som ønsker å gå regelmessig til samtaleterapi. Du er velkommen til en en prøvetime for å se om det kan være noe for deg.  Klikk her for priser.

 

 

Transformasjon gjennom –

  • Undersøkelse av tema
  • Støtte og ressursorientering
  • Bevisstgjøring og várhet
  • Avspenning

 


Artikkel: Om Kjærlighet og Sannhet

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail