Gestaltterapi


 

Hva hindrer oss egentlig i å ha det godt? Temaene våre er forskjellig, men når vi undersøker dem, er de som regel preget av en eller annen form for indre eller ytre konflikt. Mange av oss har, uten å være klar over det, et indre klima der vi er unødig strenge og uvennlige mot oss selv. Det kan skape mye indre uro.

 

 

Elvestrømmens terapi

Å ta styring i eget liv krever at vi er i kontakt med oss selv:
– hva vil jeg, og hva vil jeg ikke?
– ‘hvem’ eller hvordan er jeg sammen med deg akkurat nå?
Først når vi vet dette, kan vi – gjennom bevisste valg – ta regien i eget liv.

Gestalt er blitt kalt ’elvestrømmens terapi’.  Skal vi mestre Livets vannføring er det viktig å vite hvordan elven renner, og ikke like viktig å vite hvorfor.  Uten å underkjenne historien din, er gestalt mest opptatt av å undersøke det som skjer her og nå. Hvordan foregår kontakten mellom deg og omgivelsene dine?  Og hvordan er den eventuelt blokkert?

Normativ tilpasning – dvs handlinger og valg som skjer ut fra bør’, ‘må’ og ‘skal’, kan hindre oss i å få dekket våre egne behov.  Det samme gjør avvisning og tilbaketrekning.  Under samtalene vil jeg søke å gi deg erfaring med måter å være i kontakt som lettere fører til at dine behov blir oppfylt.  Slike erfaringer gir økt bevissthet, og økt bevissthet gir frihet i form av nye valgmuligheter.  Vi kaller denne prosessen kreativ tilpasning, og den skjer alltid på dine premisser og i ditt eget tempo.

I Gestalt søker vi bort fra modeller som objektiviserer mennesket ved å betrakte ham eller henne som en symptombærer som skal studeres og behandles. Terapeuten er hverken nøytral observatør eller rådgiver, men en aktiv og deltagende aktør. Tolkning erstattes med felles leting etter mening.

’Gestalt’ kommer fra tysk og betyr meningfull helhet, eller å gi form eller struktur. Målet er å gjeninnføre evnen til å navigere bevisst i sitt eget liv. Gestalt tar hensyn til hele mennesket og forholder seg til alle de menneskelige dimensjoner; den fysiske, følelsesmessige, intellektuelle, sosiale og den spirituelle dimensjon. Uansett hvor i livet du føler du sitter fast, kan vi undersøke det i lys av gestalt; og gi form, struktur og mening.

Velkommen til en uforpliktende prøvetime.

Obs – jeg tar for tiden ikke inn nye klienter, men du kan ta kontakt for å sette deg på en uforpliktende venteliste.

 

 

Trygghet:  Når du søker terapi, er det gjerne fordi du står i noe som er vanskelig, og det kan i begynnelsen føles uvant eller smertefullt å snakke om det. Min erfaring er at endring skjer lettest når vi spenner av. Derfor er jeg opptatt av å skape et trygt, vennlig og ikke-dømmende arbeidsklima.

Endring og utvikling:  Når vi er ubevisst handler vi på autopilot. Økt bevissthet gir nye valgmuligheter og er derfor både mål og middel for vekst og utvikling.

Metode: Gestalt er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, coaching og veiledning. I tillegge har Gestalt som metode fått en solid forankring innenfor næringslivet både i privat og offentlig sektor – både innenfor kommunikasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, HMS og i alle former for opplæring.

 

Mer om Gestalt-terapi

 

Om meg: Jeg er utdannet barnevernspedagog med arbeidsbakgrunn i voksenpsykiatrien, barne- og ungdomspsykiatrien og rusmiddelomsorgen. Jeg har i mange år vært opptatt av mindfullness og meditasjon og siden 2012 har jeg tatt i mot mennesker til individuell psykoterapi. Jeg har de siste 3 årene vært student ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), men har tatt et års permisjon for å ta en videreutdanning i traumeterapi (IoPT).
Mer om meg, og hvordan jeg arbeider
.

 

 

 

Transformasjon gjennom –

  • Undersøkelse av tema
  • Støtte og ressursorientering
  • Bevisstgjøring og várhet
  • Avspenning

 


Artikkel: Om Kjærlighet og Sannhet

 

Personvern (GDPR) klikk her

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail