Gestaltterapi


 

Hva hindrer oss egentlig i å ha det godt? Temaene våre er forskjellig, men når vi undersøker dem, er de som regel preget av en eller annen form for indre eller ytre konflikt. Mange av oss har, uten å være klar over det, et indre klima der vi er unødig strenge og uvennlige mot oss selv. Det kan skape mye indre uro.

 

 

Elvestrømmens terapi

Å ta styring i eget liv krever at vi er i kontakt med oss selv:
– hva vil jeg, og hva vil jeg ikke?
– ‘hvem’ eller hvordan er jeg sammen med deg akkurat nå?
Først når vi vet dette, kan vi  ta regien i eget liv gjennom bevisste valg.

Gestalt er blitt kalt ’elvestrømmens terapi’.  Skal vi mestre Livets vannføring er det viktig å vite hvordan elven renner, og litt mindre viktig å vite hvorfor.  Uten å underkjenne historien som ligger bak, er gestalt opptatt av å undersøke det som skjer her og nå. Hvordan foregår kontakten mellom deg og omgivelsene dine?  Og hvordan er den eventuelt blokkert?

Normativ tilpasning – dvs handlinger og valg som skjer ut fra bør’, ‘må’ og ‘skal’, kan hindre oss i å få dekket våre egne behov, fordi vi blir så opptatt av andre mennesker.  Det samme gjør avvisning og tilbaketrekning.  Under samtalene vil jeg søke å gi deg erfaring med måter å være i kontakt som lettere fører til at dine ønsker og behov blir oppfylt.  Slike erfaringer gir økt bevissthet, og økt bevissthet fir større frihet i form av nye valgmuligheter.  Vi kaller denne prosessen kreativ tilpasning, og den skjer alltid på dine premisser og i ditt eget tempo.

I Gestalt søker vi bort fra modeller som objektiviserer mennesket ved å betrakte ham eller henne som en symptombærer som skal studeres og behandles. Terapeuten er ikke en nøytral observatør eller rådgiver, men en aktiv og deltagende aktør. Tolkning erstattes med felles leting etter mening.

’Gestalt’ kommer fra tysk og betyr meningfull helhet, eller å gi form eller struktur. Målet er å gjeninnføre evnen til å navigere bevisst i sitt eget liv. Gestalt tar hensyn til hele mennesket og forholder seg til alle de menneskelige dimensjoner; den fysiske, følelsesmessige, intellektuelle, sosiale og den spirituelle dimensjon. Uansett hvor i livet du føler du sitter fast, kan vi undersøke det i lys av gestalt; og gi form, struktur og mening.

Velkommen til en uforpliktende prøvetime.

 

 

Trygghet:  Når du søker terapi, er det gjerne fordi du står i noe som er vanskelig, og det kan i begynnelsen føles uvant eller smertefullt å snakke om det. Min erfaring er at endring skjer lettest når vi spenner av. Derfor er jeg opptatt av å skape et trygt, vennlig og ikke-dømmende arbeidsklima fordi .

Endring og utvikling:  Når vi er ubevisst handler vi på autopilot. Økt bevissthet gir nye valgmuligheter og er derfor både mål og middel for vekst og utvikling.

Metode: Gestalt er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, coaching og veiledning. I tillegge har Gestalt som metode fått en solid forankring innenfor næringslivet både i privat og offentlig sektor – både innenfor kommunikasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, HMS og i alle former for opplæring.

 

Mer om Gestalt-terapi

 

Om meg: Jeg er utdannet barnevernspedagog med arbeidsbakgrunn i voksenpsykiatrien, barne- og ungdomspsykiatrien og rusmiddelomsorgen. Jeg har i mange år vært opptatt av mindfullness og meditasjon og siden 2012 har jeg tatt i mot mennesker til individuell psykoterapi. For tiden holder jeg på med det avsluttende året som student ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)
Mer om meg, og hvordan jeg arbeider
.


Tilbud: 
I forbindelse med min praksisperiode på NGI tilbyr jeg rimelige pakker på 6 timer for klienter som ønsker å gå regelmessig til samtaleterapi. Du er velkommen til en en prøvetime for å se om det kan være noe for deg.  Klikk her for priser.

 

 

Transformasjon gjennom –

  • Undersøkelse av tema
  • Støtte og ressursorientering
  • Bevisstgjøring og várhet
  • Avspenning

 


Artikkel: Om Kjærlighet og Sannhet

 

Personvern (GDPR) klikk her

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail