Intensjonsmetoden


Intensjonmetoden er en prosess som varer ca en time eller i blant litt mer. Prosessen starter med at du formulerer en intensjonssetning. Setningen rammer inn arbeidet og sikrer at vi holder fokus på det som er meningsfullt for deg. En god intensjonssetning starter gjerne med «Jeg vil… » men kan også være et spørsmål, bestå av symboler eller en tegning.


Eksempler på setning kan være:

  • Jeg vil være meg selv
  • Jeg vil føle meg trygg
  • Hvorfor får jeg ikke sove?
  • Jeg vil ha en kjæreste
  • Hvorfor er jeg syk?
  • Jeg vil ikke være sint
  • Jeg vil bytte jobb
  • Hvorfor er jeg redd?
  • Jeg vil ikke føle meg trist
  • Jeg vil være fri …osv

Det er avgjørende at du lager setningen selv og at den yttrykker noe som er viktig for deg.

Intensjonsgiveren velger deretter inntil 3 elementer fra setningen som han/hun har lyst til å arbeide med. I gruppearbeid vil intensjonsgiveren be 3 av deltagerne om gå i resonans med hvert sitt element. I en individualtime kan han be terapeuten om å gå i resonans, eller gjøre det selv. I resonans kommer vi i kontakt med følelser eller impulser som gjenspeiler deler av intensjonsgivers psykiske struktur. Ved å be resonansgiverne om å rapportere hva de er i kontakt med, vil forbindelsen mellom intensjonen og psykotraume-biografien avdekkes, slik at den kan bearbeides.

Iopt er en overraskende virkningsfull metode som kan arbeide dypt. Det er litt som å slippe en sten i vannet; den synker i ganske enkelt mot bunnen uten omveier. Din intensjon vil alltid være bestemmende for prosessen, og du kan avbryte når du ønsker.

Individualprosess eller gruppe?
Når vi arbeider en-til-en blir prosessen ganske ryddig og oversiktlig. Vi undersøker et element av gangen og du kan velge om du selv vil delta aktivt eller observere resonanspunktene. I begge tilfelle vil det kunne berøre deg på overraskende måter og bidra til å se sider ved livet ditt i et nytt perspektiv.

Når vi arbeider i gruppe legges en ny dimensjon til arbeidet. Med hjelp fra gruppen aktiveres alle resonanspunktene samtidig og du kan observere dynamikken mellom dem. Det vil gi mer informasjon. Det er fremdeles du som bestemmer over din egen prosess, og jeg vil støtte deg slik at det oppleves trygt.

I gruppe vil du også få tilbud om å delta i andres prosess. Noen er spent på om de «får det til», men det skjer helt naturlig. Det er nemlig ikke mulig å gjøre feil. Om du deltar som resonanspunkt vil du få helt unike erfaringer, som antageligvis både vil øke din innsikt om deg selv og tilliten til metoden. Mange synes faktisk det er gøy.
Om du ikke vil å delta som resonansgiver kan du avstå og observere inntil du føler deg klar.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail