Deva nilaya

Finding your divine home


Kurs og undervisning

Deva nilaya

Veien hjem

Om meg

Om meg

Utdanning: Jeg er utdannet barnevernspedagog med arbeidsbakgrunn i psykiatrien og rusomsorgen. Jeg er videreutdannet i IoPT traumeterapi og har 3. års eksamen i Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI).  Jeg har mange års erfaring med egenutvikling og meditasjon, og siden 2012 har jeg tatt i mot mennesker til personlig veiledning og psykoterapi. Treninger : Osho Risk International Terapeut training, ledet av terapeuter fra Europa og USA Councelling training, hos dr. med. Fritjof Kraft Star Sapphire training, med Roberta De Long Essence-, og Advanced Essence-training, basert på Faisal Muqaddam’s Diamond Logos Teachings, med Rafia Morgan, Turiya Hanover og Avikal E. Constantino Level 1 og 2, Deepening, og Advanced Trainer ved Oneness University, India Inner Yoga training, Sri Vast Ashram, India Ting som opptar meg : Vennlighet som døråpner. Sannhet som frigjøringsverktøy.  Glede, lek, liv. Humor.  Selvansvarlighet og integritet.  Befrielse fra ego-illusjonen. Synkronisitet mellom kropp og sinn. Mellomenneskelige dynamikker.  Synergi. Avspenning, hengivenhet og overgivelse. . Artikler: Dagsavisen (23.7.2016), Visjon (nr 3-2011 og nr 5-2012 ) Nyt Aspekt (Apr/Jun- 2012, Danmark): – ...

Les mer